paralel yapı

Kullanım örnekleri

paralel yapı
parallel structure
icon arrow

parallel

Phonetic: "/ˈpæɹəˌlɛl/"

Part Of Speech: noun


Definition: One of a set of parallel lines.


Definition: Direction conformable to that of another line.


Definition: A line of latitude.

Example: The 31st parallel passes through the center of my town.


Definition: An arrangement of electrical components such that a current flows along two or more paths; see in parallel.


Definition: Something identical or similar in essential respects.


Definition: A comparison made; elaborate tracing of similarity.

Example: Johnson's parallel between Dryden and Pope


Definition: One of a series of long trenches constructed before a besieged fortress, by the besieging force, as a cover for troops supporting the attacking batteries. They are roughly parallel to the line of outer defenses of the fortress.


Definition: A character consisting of two parallel vertical lines, used in the text to direct attention to a similarly marked note in the margin or at the foot of a page.

icon arrow

parallel

Phonetic: "/ˈpæɹəˌlɛl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To construct or place something parallel to something else.


Definition: Of a path etc: To be parallel to something else.


Definition: Of a process etc: To be analogous to something else.


Definition: To compare or liken something to something else.


Definition: To make to conform to something else in character, motive, aim, etc.


Definition: To equal; to match; to correspond to.


Definition: To produce or adduce as a parallel.

icon arrow

parallel

Phonetic: "/ˈpæɹəˌlɛl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Equally distant from one another at all points.

Example: The horizontal lines on my notebook paper are parallel.


Definition: Having the same overall direction; the comparison is indicated with "to".

Example: The two railway lines are parallel.


Definition: (hyperbolic geometry, said of a pair of lines) Either not intersecting, or coinciding.


Definition: Involving the processing of multiple tasks at the same time.

Example: a parallel algorithm

icon arrow

parallel

Phonetic: "/ˈpæɹəˌlɛl/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a parallel relationship.

Example: The road runs parallel to the canal.

icon arrow

structure

Phonetic: "/ˈstɹʌktʃə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cohesive whole built up of distinct parts.

Example: The birds had built an amazing structure out of sticks and various discarded items.


Definition: The underlying shape of a solid.

Example: He studied the structure of her face.


Definition: The overall form or organization of something.

Example: The structure of a sentence.


Definition: A set of rules defining behaviour.

Example: For some, the structure of school life was oppressive.


Definition: Several pieces of data treated as a unit.

Example: This structure contains both date and timezone information.


Definition: Underwater terrain or objects (such as a dead tree or a submerged car) that tend to attract fish

Example: There's lots of structure to be fished along the west shore of the lake; the impoundment submerged a town there when it was built.


Definition: A body, such as a political party, with a cohesive purpose or outlook.

Example: The South African leader went off to consult with the structures.


Definition: A set along with a collection of finitary functions and relations.

icon arrow

structure

Phonetic: "/ˈstɹʌktʃə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give structure to; to arrange.

Example: I'm trying to structure my time better so I'm not always late.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.