sakız

Kullanım örnekleri

sakız
chewing gum
icon arrow

chewing

Part Of Speech: verb


Definition: To crush with the teeth by repeated closing and opening of the jaws; done to food to soften it and break it down by the action of saliva before it is swallowed.

Example: Make sure to chew thoroughly, and don't talk with your mouth full!


Definition: To grind, tear, or otherwise degrade or demolish something with teeth or as with teeth.

Example: He keeps his feed in steel drums to prevent the mice from chewing holes in the feed-sacks.


Definition: To think about something; to ponder; to chew over.

Example: The professor stood at the blackboard, chalk in hand, and chewed the question the student had asked.

icon arrow

gum

Phonetic: "/ɡʌm/"

Part Of Speech: noun


Definition: (often in the plural) The flesh around the teeth.

icon arrow

gum

Phonetic: "/ɡʌm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To chew, especially of a toothless person or animal.


Definition: To deepen and enlarge the spaces between the teeth of (a worn saw), as with a gummer.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!