dağ gibi olmak

Kullanım örnekleri

dağ gibi olmak
be (as) solid as a rock
icon arrow

solid

Phonetic: "/ˈsɒlɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A substance in the fundamental state of matter that retains its size and shape without need of a container (as opposed to a liquid or gas).


Definition: A three-dimensional figure (as opposed to a surface, an area, or a curve).


Definition: A favor.

Example: I owe him; he did me a solid last year.


Definition: An article of clothing which is of a single color throughout.

Example: I prefer solids over paisleys.


Definition: (in the plural) Food which is not liquid-based.

Example: The doctor said I can't eat any solids four hours before the operation.

icon arrow

solid

Phonetic: "/ˈsɒlɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an object or substance) That can be picked up or held, having a texture, and usually firm. Unlike a liquid or a gas.

Example: Almost all metals are solid at room temperature.


Definition: Large in size, quantity, or value.


Definition: Lacking holes, hollows or admixtures of other materials.

Example: solid chocolate


Definition: Strong or unyielding.

Example: a solid foundation


Definition: Excellent, of high quality, or reliable.

Example: I don't think Dave would have done that. He's a solid dude.


Definition: Hearty; filling.

Example: a solid meal


Definition: Worthy of credit, trust, or esteem; substantial; not frivolous or fallacious.


Definition: Financially well off; wealthy.


Definition: Sound; not weak.

Example: a solid constitution of body


Definition: Written as one word, without spaces or hyphens.

Example: American English writes many words as solid that British English hyphenates.


Definition: Not having the lines separated by leads; not open.


Definition: United; without division; unanimous.

Example: The delegation is solid for a candidate.


Definition: Of a single color throughout.

Example: He wore a solid shirt with floral pants.


Definition: (of drawn lines) Continuous; unbroken; not dotted or dashed.

Example: The solid lines show roads, and the dotted lines footpaths.


Definition: Having all the geometrical dimensions; cubic.

Example: A solid foot contains 1,728 solid inches.

icon arrow

solid

Phonetic: "/ˈsɒlɪd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Solidly.


Definition: Without spaces or hyphens.

Example: Many long-established compounds are set solid.

icon arrow

as

Part Of Speech: adverb


Definition: To such an extent or degree; to the same extent or degree.

Example: It's not as well made, but it's twice as expensive.


Definition: Considered to be, in relation to something else; in the relation (specified).

Example: 1865, The Act of Suicide as Distinct from the Crime of Self-Murder: A Sermon


Definition: For example; for instance. (Compare such as.)

icon arrow

as

Part Of Speech: preposition


Definition: Introducing a basis of comparison, with an object in the objective case.

Example: They're big as houses.


Definition: In the role of.

Example: He was never seen as the boss, but rather as a friend.

icon arrow

as

Part Of Speech: conjunction


Definition: In the (same) way or manner that; to the (same) degree that.

Example: As you wish, my lord!


Definition: At the time that; during the time when:


Definition: Being that, considering that, because, since.

Example: As it’s too late, I quit.


Definition: Introducing a comparison with a hypothetical state (+ subjunctive, or with the verb elided): as though, as if.


Definition: Functioning as a relative conjunction, and sometimes like a relative pronoun: that, which, who. (See usage notes.)

Example: He had the same problem as she did getting the lock open.


Definition: (possibly obsolete) Than.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

rock

Phonetic: "/ɹɒk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A formation of minerals, specifically:


Definition: A large hill or island having no vegetation.

Example: Pearl Rock near Cape Cod is so named because the morning sun makes it gleam like a pearl.


Definition: Something that is strong, stable, and dependable; a person who provides security or support to another.


Definition: A lump or cube of ice.

Example: I'll have a whisky on the rocks, please.


Definition: A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length.

Example: While we're in Brighton, let's get a stick of rock!


Definition: A crystallized lump of crack cocaine.


Definition: An unintelligent person, especially one who repeats mistakes.


Definition: An Afrikaner.


Definition: An extremely conservative player who is willing to play only the very strongest hands.


Definition: Any of several fish:


Definition: A basketball.

Example: Yo homie, pass the rock!


Definition: (rock paper scissors) A closed hand (a handshape resembling a rock), that beats scissors and loses to paper. It beats lizard and loses to Spock in rock-paper-scissors-lizard-Spock.


Definition: A cricket ball, especially a new one that has not been softened by use


Definition: A crystal used to control the radio frequency.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!