tortilla de harina

Kullanım örnekleri

tortilla de harina
flour tortilla
icon arrow

flour

Phonetic: "/ˈflaʊə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Powder obtained by grinding or milling cereal grains, especially wheat, or other foodstuffs such as soybeans and potatoes, and used to bake bread, cakes, and pastry.


Definition: The food made by grinding and bolting cleaned wheat (not durum or red durum) until it meets specified levels of fineness, dryness and freedom from bran and germ, also containing any of certain enzymes, ascorbic acid and certain bleaching agents.


Definition: Powder of other material.

Example: mustard flour

icon arrow

flour

Phonetic: "/ˈflaʊə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply flour to something; to cover with flour.


Definition: To reduce to flour.


Definition: To break up into fine globules of mercury in the amalgamation process.

icon arrow

flour

Phonetic: "/ˈflaʊə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A colorful, conspicuous structure associated with angiosperms, frequently scented and attracting various insects, and which may or may not be used for sexual reproduction.


Definition: A reproductive structure in angiosperms (flowering plants), often conspicuously colourful and typically including sepals, petals, and either or both stamens and/or a pistil.


Definition: A plant that bears flowers, especially a plant that is small and lacks wood.

Example: We transplanted the flowers to a larger pot.


Definition: (usually with in) Of plants, a state of bearing blooms.

Example: The dogwoods are in flower this week.


Definition: (hypocoristic) The vulva, especially the labia majora.


Definition: The best examples or representatives of a group.

Example: We selected the flower of the applicants.


Definition: The best state of things; the prime.

Example: She was in the flower of her life.


Definition: Flour.


Definition: (in the plural) A substance in the form of a powder, especially when condensed from sublimation.

Example: the flowers of sulphur


Definition: A figure of speech; an ornament of style.


Definition: Ornamental type used chiefly for borders around pages, cards, etc.


Definition: (in the plural) Menstrual discharges.

icon arrow

flour

Phonetic: "/ˈflaʊə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that flows, such as a river.

icon arrow

tortilla

Phonetic: "/tɔːˈti.ə/"

Part Of Speech: noun


Definition: (Mexican cuisine) A flat round bread made out of cornmeal or flour. In Mexican cuisine they are often served with a filling or topping such as frijoles "beans", carne "meat", salsa "sauce", sour cream and cheese; in the latter case they are called quesadillas.


Definition: (Spanish cuisine) Spanish omelette; an omelette containing potatoes and onions.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!