trente de oclusión

Kullanım örnekleri

trente de oclusión
occlude front
icon arrow

occlude

Part Of Speech: verb


Definition: To obstruct, cover, or otherwise block (an opening, a portion of an image, etc.).


Definition: To absorb, as a gas by a metal.

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The foremost side of something or the end that faces the direction it normally moves.


Definition: The side of a building with the main entrance.


Definition: A field of activity.


Definition: A person or institution acting as the public face of some other, covert group.

Example: Officially it's a dry-cleaning shop, but everyone knows it's a front for the mafia.


Definition: The interface or transition zone between two airmasses of different density, often resulting in precipitation. Since the temperature distribution is the most important regulator of atmospheric density, a front almost invariably separates airmasses of different temperature.


Definition: An area where armies are engaged in conflict, especially the line of contact.


Definition: The lateral space occupied by an element measured from the extremity of one flank to the extremity of the other flank.


Definition: The direction of the enemy.


Definition: When a combat situation does not exist or is not assumed, the direction toward which the command is faced.


Definition: A major military subdivision of the Soviet Army.


Definition: Cheek; boldness; impudence.


Definition: An act, show, façade, persona: an intentional and false impression of oneself.

Example: He says he likes hip-hop, but I think it's just a front.


Definition: That which covers the foremost part of the head: a front piece of false hair worn by women.


Definition: The most conspicuous part.


Definition: The beginning.


Definition: A seafront or coastal promenade.


Definition: The forehead or brow, the part of the face above the eyes; sometimes, also, the whole face.


Definition: (hotels) The bellhop whose turn it is to answer a client's call, which is often the word "front" used as an exclamation.


Definition: (in the plural) A grill (jewellery worn on front teeth).

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To face (on, to); to be pointed in a given direction.


Definition: To face, be opposite to.


Definition: To face up to, to meet head-on, to confront.


Definition: To adorn the front of; to put on the front.


Definition: To pronounce with the tongue in a front position.


Definition: To move (a word or clause) to the start of a sentence.


Definition: To act as a front (for); to cover (for).


Definition: To lead or be the spokesperson of (a campaign, organisation etc.).


Definition: To provide money or financial assistance in advance to.


Definition: To assume false or disingenuous appearances.


Definition: To deceive or attempt to deceive someone with false or disingenuous appearances (on).


Definition: To appear before.

Example: to front court

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Located at or near the front.

Example: The front runner was thirty meters ahead of her nearest competitor.


Definition: Pronounced with the highest part of the body of the tongue toward the front of the mouth, near the hard palate (most often describing a vowel).

Example: The English word dress has a front vowel in most dialects.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!