alt kenar bandı

Kullanım örnekleri

alt kenar bandı
lower sideband
icon arrow

lower

Phonetic: "/ˈləʊə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Situated close to, or even below, the ground or another normal reference plane; not high or lofty.

Example: a low wall a low shelf


Definition: Of less than normal height; below the average or normal level from which elevation is measured.

Example: a low bow


Definition: Not high in status, esteem or rank, dignity, or quality. (Compare vulgar.)

Example: Now that was low even for you!


Definition: Humble, meek, not haughty.


Definition: Disparaging; assigning little value or excellence.

Example: She had a low opinion of cats. He took a low view of dogs.


Definition: Being a nadir, a bottom.

Example: the low point in her career


Definition: Depressed in mood, dejected, sad.

Example: low spirits


Definition: Lacking health or vitality, strength or vivacity; feeble; weak.

Example: a low pulse


Definition: Small, not high (in amount or quantity, value, force, energy, etc).

Example: My credit union charges a low interest rate.   Jogging during a whiteout, with such low temperatures and low visibility, is dangerous.   The store sold bread at low prices, and milk at even lower prices.   The contractors gave a low estimate of the costs.   low cholesterol   a low voltage wire   a low number


Definition: Simple in complexity or development; (in several set phrases) favoring simplicity; (see e.g. low church, Low Tory).

Example: low protozoan animals, low cryptogamic plants, and other low organisms


Definition: (in several set phrases) Being near the equator.

Example: the low northern latitudes


Definition: (acoustics) Grave in pitch, due to being produced by relatively slow vibrations (wave oscillations); flat.

Example: Generally, European men have lower voices than their Indian counterparts.


Definition: Quiet; soft; not loud.

Example: They spoke in low voices so I would not hear what they were saying.


Definition: Made with a relatively large opening between the tongue and the palate; made with (part of) the tongue positioned low in the mouth, relative to the palate.


Definition: Lesser in value than other cards, denominations, suits, etc.

Example: a low card


Definition: Not rich or seasoned; offering the minimum of nutritional requirements; plain, simple.


Definition: (of an automobile, gear, etc) Designed for a slow (or the slowest) speed.

Example: low gear

icon arrow

lower

Phonetic: "/ˈləʊə/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Close to the ground.


Definition: Of a pitch, at a lower frequency.


Definition: With a low voice or sound; not loudly; gently.

Example: to speak low


Definition: Under the usual price; at a moderate price; cheaply.

Example: He sold his wheat low.


Definition: In a low mean condition; humbly; meanly.


Definition: In a time approaching our own.


Definition: In a path near the equator, so that the declination is small, or near the horizon, so that the altitude is small; said of the heavenly bodies with reference to the diurnal revolution.

Example: The moon runs low, i.e. comparatively near the horizon when on or near the meridian.

icon arrow

lower

Phonetic: "/ˈləʊə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To let descend by its own weight, as something suspended; to let down

Example: lower a bucket into a well


Definition: To pull down

Example: to lower a flag


Definition: To reduce the height of

Example: lower a chimney or turret


Definition: To depress as to direction

Example: lower the aim of a gun


Definition: To make less elevated

Example: to lower one's ambition, aspirations, or hopes


Definition: To reduce the degree, intensity, strength, etc., of

Example: lower distilled liquors


Definition: To bring down; to humble

Example: lower one's pride


Definition: (lower oneself) To humble oneself; to do something one considers to be beneath one's dignity.

Example: I could never lower myself enough to buy second-hand clothes.


Definition: To reduce (something) in value, amount, etc.

Example: lower the interest rate


Definition: To fall; to sink; to grow less; to diminish; to decrease

Example: The river lowered as rapidly as it rose.


Definition: To decrease in value, amount, etc.

icon arrow

sideband

Part Of Speech: noun


Definition: The band of frequencies each side of the frequency of a carrier wave; formed as a result of modulation of the carrier.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.