nanometre boyutlu elektron sondası

Kullanım örnekleri

nanometre boyutlu elektron sondası
nanometer-sized electron probe
icon arrow

electron

Phonetic: "/ɪˈlɛktɹɒn/"

Part Of Speech: noun


Definition: The subatomic particle having a negative charge and orbiting the nucleus; the flow of electrons in a conductor constitutes electricity.


Definition: Alloys of magnesium and other metals, like aluminum or zinc, that were manufactured by the German company Chemische Fabrik Griesheim-Elektron.

icon arrow

probe

Phonetic: "/pɹəʊb/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of various medical instruments used to explore wounds, organs, etc.


Definition: Something which penetrates something else, as though to explore; something which obtains information.


Definition: An act of probing; a prod, a poke.


Definition: An investigation or inquiry.

Example: They launched a probe into the cause of the accident.


Definition: A tube attached to an aircraft which can be fitted into the drogue from a tanker aircraft to allow for aerial refuelling.


Definition: A small device, especially an electrode, used to explore, investigate or measure something by penetrating or being placed in it.

Example: Insert the probe into the soil and read the temperature.


Definition: A small, usually unmanned, spacecraft used to acquire information or measurements about its surroundings.


Definition: (game of go) a move with multiple answers seeking to make the opponent choose and commit to a strategy


Definition: Any group of atoms or molecules radioactively labeled in order to study a given molecule or other structure

icon arrow

probe

Phonetic: "/pɹəʊb/"

Part Of Speech: verb


Definition: To explore, investigate, or question

Example: If you probe further, you may discover different reasons.


Definition: To insert a probe into.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.