din kültürü ve ahlak bilgisi

Kullanım örnekleri

din kültürü ve ahlak bilgisi
culture of religion and knowledge of ethics
icon arrow

culture

Phonetic: "/ˈkʌlt͡ʃə/"

Part Of Speech: noun


Definition: The arts, customs, lifestyles, background, and habits that characterize a particular society or nation.


Definition: The beliefs, values, behaviour and material objects that constitute a people's way of life.


Definition: The conventional conducts and ideologies of a community; the system comprising of the accepted norms and values of a society.


Definition: Any knowledge passed from one generation to the next, not necessarily with respect to human beings.


Definition: Cultivation.


Definition: The process of growing a bacterial or other biological entity in an artificial medium.


Definition: The growth thus produced.

Example: I'm headed to the lab to make sure my cell culture hasn't died.


Definition: A group of bacteria.


Definition: The details on a map that do not represent natural features of the area delineated, such as names and the symbols for towns, roads, meridians, and parallels.


Definition: A recurring assemblage of artifacts from a specific time and place that may constitute the material culture remains of a particular past human society.

icon arrow

culture

Phonetic: "/ˈkʌlt͡ʃə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To maintain in an environment suitable for growth (especially of bacteria) (compare cultivate)


Definition: To increase the artistic or scientific interest (in something) (compare cultivate)

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

religion

Phonetic: "/ɹɪˈlɪdʒən/"

Part Of Speech: noun


Definition: Belief in a spiritual or metaphysical reality (often including at least one deity), accompanied by practices or rituals pertaining to the belief.

Example: My brother tends to value religion, but my sister not as much.


Definition: A particular system of such belief, and the rituals and practices proper to it.

Example: Eckankar is a new religion but Zoroastrianism is an old religion.


Definition: The way of life committed to by monks and nuns.

Example: The monk entered religion when he was 20 years of age.


Definition: Rituals and actions associated with religious beliefs, but considered apart from them.

Example: I think some Christians would love Jesus more if they weren't so stuck in religion.


Definition: Any practice to which someone or some group is seriously devoted.

Example: At this point, Star Trek has really become a religion.


Definition: Faithfulness to a given principle; conscientiousness.

icon arrow

religion

Phonetic: "/ɹɪˈlɪdʒən/"

Part Of Speech: verb


Definition: Engage in religious practice.


Definition: Indoctrinate into a specific religion.


Definition: To make sacred or symbolic; sanctify.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

knowledge

Phonetic: "/ˈnɒlɪdʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The fact of knowing about something; general understanding or familiarity with a subject, place, situation etc.

Example: His knowledge of Iceland was limited to what he'd seen on the Travel Channel.


Definition: Awareness of a particular fact or situation; a state of having been informed or made aware of something.


Definition: Intellectual understanding; the state of appreciating truth or information.

Example: Knowledge consists in recognizing the difference between good and bad decisions.


Definition: Familiarity or understanding of a particular skill, branch of learning etc.

Example: A secretary should have a good knowledge of shorthand.


Definition: (philosophical) Justified true belief


Definition: Sexual intimacy or intercourse (now usually in phrase carnal knowledge).


Definition: Information or intelligence about something; notice.


Definition: The total of what is known; all information and products of learning.

Example: His library contained the accumulated knowledge of the Greeks and Romans.


Definition: Something that can be known; a branch of learning; a piece of information; a science.


Definition: Acknowledgement.


Definition: Notice, awareness.


Definition: The deep familiarity with certain routes and places of interest required by taxicab drivers working in London, England.

icon arrow

knowledge

Phonetic: "/ˈnɒlɪdʒ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To confess as true; to acknowledge.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

ethics

Phonetic: "/ˈɛθ.ɪks/"

Part Of Speech: noun


Definition: The study of principles relating to right and wrong conduct.


Definition: Morality.


Definition: The standards that govern the conduct of a person, especially a member of a profession.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!