la fortuna favorece a los valientes

Kullanım örnekleri

la fortuna favorece a los valientes
fortune favors the brave
icon arrow

fortune

Phonetic: "/ˈfɔːtʃuːn/"

Part Of Speech: noun


Definition: Destiny, especially favorable.

Example: She read my fortune. Apparently I will have a good love life this week, but I will have a bad week for money.


Definition: A prediction or set of predictions about a person's future provided by a fortune teller.


Definition: A small slip of paper with wise or vaguely prophetic words printed on it, baked into a fortune cookie.


Definition: The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident.


Definition: Good luck.

Example: Fortune favors the brave.


Definition: One's wealth; the amount of money one has; especially, if it is vast.

Example: He's amassed a small fortune working in the Middle East.


Definition: A large amount of money.

Example: That car must be worth a fortune! How could you afford it?

icon arrow

fortune

Phonetic: "/ˈfɔːtʃuːn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To happen, take place.


Definition: To provide with a fortune.


Definition: To presage; to tell the fortune of.

icon arrow

favors

Phonetic: "/ˈfeɪvəz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kind or helpful deed; an instance of voluntarily assisting (someone).

Example: He did me a favor when he took the time to drive me home.


Definition: Goodwill; benevolent regard.

Example: She enjoyed the queen's favor.


Definition: A small gift; a party favor.

Example: A marriage favour is a bunch or knot of white ribbons or white flowers worn at a wedding.


Definition: Mildness or mitigation of punishment; lenity.


Definition: The object of regard; person or thing favoured.


Definition: Appearance; look; countenance; face.


Definition: Partiality; bias.


Definition: A letter, a written communication.


Definition: Anything worn publicly as a pledge of a woman's favor.


Definition: (in the plural) Lovelocks.

icon arrow

favors

Phonetic: "/ˈfeɪvəz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To look upon fondly; to prefer.


Definition: To encourage, conduce to


Definition: To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.

Example: Would you favor us with a poetry reading?


Definition: To treat with care.

Example: Favoring your sore leg will only injure the other one.


Definition: (including) To resemble, to look like (another person).

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

brave

Phonetic: "/bɹeɪv/"

Part Of Speech: noun


Definition: A Native American warrior.


Definition: A man daring beyond discretion; a bully.


Definition: A challenge; a defiance; bravado.

icon arrow

brave

Phonetic: "/bɹeɪv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To encounter with courage and fortitude, to defy, to provoke.

Example: After braving tricks on the high-dive, he braved a jump off the first diving platform.


Definition: To adorn; to make fine or showy.

icon arrow

brave

Phonetic: "/bɹeɪv/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Strong in the face of fear; courageous.


Definition: Having any sort of superiority or excellence.


Definition: Making a fine show or display.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.