şöbiyet

Kullanım örnekleri

şöbiyet
multiflaked pastry with cream and pistachio filling
icon arrow

pastry

Phonetic: "/ˈpeɪstɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A baked food item made from flour and fat pastes such as pie crust; also tarts, bear claws, napoleons, puff pastries, etc.

Example: That pastry shop sells not just pastries, but all kinds of baked goods.


Definition: The food group formed by the various kinds of pastries.

Example: That pastry shop sells not just pastry, but all kinds of baked goods.


Definition: The type of light flour-based dough used in pastries.


Definition: A place where pastry is made.


Definition: The act or art of making pastry.

Example: He learned pastry from the great Gaston Lenôtre.

icon arrow

with

Part Of Speech: adverb


Definition: Along, together with others, in a group, etc.

Example: Do you want to come with?

icon arrow

with

Part Of Speech: preposition


Definition: Against.

Example: He picked a fight with the class bully.


Definition: In the company of; alongside, close to; near to.

Example: He went with his friends.


Definition: In addition to; as an accessory to.

Example: She owns a motorcycle with a sidecar.


Definition: Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence.

Example: Jim was listening to Bach with his eyes closed.


Definition: In support of.

Example: We are with you all the way.


Definition: In regard to.

Example: He was pleased with the outcome.


Definition: To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by.

Example: slain with robbers


Definition: Using as an instrument; by means of.

Example: Find what you want instantly with our search engine.


Definition: Using as nourishment; more recently replaced by on.


Definition: Having, owning.

Example: It was small and bumpy, with a tinge of orange.


Definition: Affected by (a certain emotion or condition).

Example: He spoke with sadness in his voice.


Definition: Prompted by (a certain emotion).

Example: green with envy; flushed with success

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The butterfat/milkfat part of milk which rises to the top; this part when separated from the remainder.

Example: Take 100 ml of cream and 50 grams of sugar…


Definition: A yellowish white colour; the colour of cream.


Definition: Frosting, custard, creamer or another substance similar to the oily part of milk or to whipped cream.


Definition: The best part of something.

Example: the cream of the crop;  the cream of a collection of books or pictures


Definition: A viscous aqueous oil/fat emulsion with a medicament added, used to apply that medicament to the skin. (compare with ointment)

Example: You look really sunburnt; you should apply some cream.


Definition: Semen.


Definition: The chrism or consecrated oil used in anointing ceremonies.

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To puree, to blend with a liquifying process.

Example: Cream the vegetables with the olive oil, flour, salt and water mixture.


Definition: To turn a yellowish white colour; to give something the color of cream.


Definition: To obliterate, to defeat decisively.

Example: We creamed the opposing team!


Definition: To ejaculate (used of either gender).


Definition: To ejaculate in (clothing).


Definition: To rub, stir, or beat (butter) into a light creamy consistency.


Definition: To skim, or take off by skimming, as cream.


Definition: To take off the best or choicest part of.


Definition: To furnish with, or as if with, cream.


Definition: To gather or form cream.

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Cream-coloured; having a yellowish white colour.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

pistachio

Phonetic: "/pɪsˈtæʃi.əʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A deciduous tree (Pistacia vera) grown in parts of Asia for its drupaceous fruit.


Definition: The nutlike fruit of this tree.


Definition: (color) A pale green colour, like that of a pistachio seed.

icon arrow

filling

Phonetic: "[ˈfɪɫlɪŋ]"

Part Of Speech: verb


Definition: To occupy fully, to take up all of.


Definition: To add contents to (a container, cavity or the like) so that it is full.


Definition: To enter (something), making it full.


Definition: To become full.

Example: the bucket filled with rain;  the sails fill with wind


Definition: To become pervaded with something.

Example: My heart filled with joy.


Definition: To satisfy or obey (an order, request or requirement).

Example: The pharmacist filled my prescription for penicillin.


Definition: To install someone, or be installed, in (a position or office), eliminating a vacancy.

Example: Sorry, no more applicants. The position has been filled.


Definition: To treat (a tooth) by adding a dental filling to it.

Example: Dr. Smith filled Jim's cavity with silver amalgam.


Definition: To fill or supply fully with food; to feed; to satisfy.


Definition: To trim (a yard) so that the wind blows on the after side of the sails.


Definition: (of a male) To have sexual intercourse with (a female).

Example: Did you fill that girl last night?

icon arrow

filling

Phonetic: "[ˈfɪɫlɪŋ]"

Part Of Speech: noun


Definition: Anything that is used to fill something.


Definition: The contents of a pie, etc.


Definition: Any material used to fill a cavity in a tooth or the result of using such material.

Example: I will be using a rapid-setting cement filling.


Definition: The woof in woven fabrics.


Definition: Prepared wort added to ale to cleanse it.


Definition: A religious experience attributed to the Holy Ghost "filling" a believer.

icon arrow

filling

Phonetic: "[ˈfɪɫlɪŋ]"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of food, that satisfies the appetite by filling the stomach.

Example: a filling meal

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.