yute

Kullanım örnekleri

yute
flute
icon arrow

flute

Phonetic: "/fluːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A woodwind instrument consisting of a tube with a row of holes that produce sound through vibrations caused by air blown across the edge of the holes, often tuned by plugging one or more holes with a finger; the Western concert flute, a transverse side-blown flute of European origin.


Definition: A recorder, also a woodwind instrument.


Definition: A glass with a long, narrow bowl and a long stem, used for drinking wine, especially champagne.


Definition: A lengthwise groove, such as one of the lengthwise grooves on a classical column, or a groove on a cutting tool (such as a drill bit, endmill, or reamer), which helps to form both a cutting edge and a channel through which chips can escape


Definition: A semicylindrical vertical groove, as in a pillar, in plaited cloth, or in a rifle barrel to cut down the weight.


Definition: A long French bread roll, baguette.


Definition: An organ stop with a flute-like sound.


Definition: A shuttle in weaving tapestry etc.

icon arrow

flute

Phonetic: "/fluːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To play on a flute.


Definition: To make a flutelike sound.


Definition: To utter with a flutelike sound.


Definition: To form flutes or channels in (as in a column, a ruffle, etc.); to cut a semicylindrical vertical groove in (as in a pillar, etc.).

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!