sikmek

Kullanım örnekleri

sikmek
bang
icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden percussive noise.

Example: When he struck it with a hammer, there was a loud bang.


Definition: A strike upon an object causing such a noise.


Definition: An explosion.


Definition: The symbol !, known as an exclamation point.

Example: An e-mail address with an ! is called a bang path.


Definition: A factorial, in mathematics, because the factorial of n is often written as n!


Definition: An act of sexual intercourse.


Definition: An offbeat figure typical of reggae songs and played on guitar and piano.


Definition: An explosive product.

Example: Load the bang into the hole.


Definition: An injection, a shot (of a narcotic drug).


Definition: (Boston area) An abrupt left turn.


Definition: Strong smell (of)

Example: There was a bang of onions off his breath.


Definition: A thrill.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make sudden loud noises, and often repeatedly, especially by exploding or hitting something.

Example: My head was banging after drinking all night at the concert.


Definition: To hit hard.

Example: David and Mary banged into each other.


Definition: To engage in sexual intercourse.

Example: We can hear the couple banging upstairs.


Definition: (with "in") To hammer or to hit anything hard.

Example: Hold the picture while I bang in this nail.


Definition: To cut squarely across, as the tail of a horse, or a person's forelock; to cut (the hair).


Definition: To inject intravenously.

Example: Do you smoke meth? No, I bang it.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Right, directly.

Example: The passenger door was bang against the garage wall.


Definition: Precisely.

Example: He arrived bang on time.


Definition: With a sudden impact.

Example: Distracted, he ran bang into the opening door.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: interjection


Definition: A sudden percussive sound, such as made by the firing of a gun, slamming of a door, etc.

Example: He pointed his finger at her like a gun and said, "Bang!"

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Hair hanging over the forehead.


Definition: A hairstyle including such hair, especially cut straight across the forehead.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Brucellosis, a bacterial disease.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.