mobil navigasyon aleti

Kullanım örnekleri

mobil navigasyon aleti
mobile navigation assistant
icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kinetic sculpture or decorative arrangement made of items hanging so that they can move independently from each other.


Definition: The internet accessed via mobile devices.

Example: there are many business opportunities in mobile


Definition: Something that can move.

icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Capable of being moved, especially on wheels.

Example: a mobile home


Definition: Pertaining to or by agency of mobile phones.

Example: mobile internet


Definition: Characterized by an extreme degree of fluidity; moving or flowing with great freedom.

Example: Mercury is a mobile liquid.


Definition: Easily moved in feeling, purpose, or direction; excitable; changeable; fickle.


Definition: Changing in appearance and expression under the influence of the mind.

Example: mobile features


Definition: Capable of being moved, aroused, or excited; capable of spontaneous movement.

icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A portable telephone that connects with the telephone network over radio wave transmission.

icon arrow

navigation

Phonetic: "/nævɪˈɡeɪʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The theory, practice and technology of charting a course for a ship, aircraft or spaceship or (colloquially) road vehicle.


Definition: Traffic or travel by vessel, especially commercial shipping.


Definition: A canal.

icon arrow

assistant

Phonetic: "/əˈsɪstənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who is present; a bystander, a witness.


Definition: A person who assists or helps someone else.


Definition: Sales assistant.


Definition: A software tool that provides assistance in some task, a wizard program.

icon arrow

assistant

Phonetic: "/əˈsɪstənt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a subordinate or auxiliary position.

Example: an assistant surgeon


Definition: Helping; lending aid or support; auxiliary.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.