gerçek sıkıştırma oranı

Kullanım örnekleri

gerçek sıkıştırma oranı
actual compression ratio
icon arrow

actual

Phonetic: "/ˈak(t)ʃj(ʊ)əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: An actual, real one; notably:

icon arrow

actual

Phonetic: "/ˈak(t)ʃj(ʊ)əl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relating to a person's acts or deeds; active, practical


Definition: Existing in reality, not just potentially; really acted or acting; occurring in fact.

Example: The actual government expenses dramatically exceed the budget.


Definition: In action at the time being; now existing; current.


Definition: Used as intensifier to emphasise a following noun; exact, very.

icon arrow

compression

Phonetic: "/kɒm.pɹɛʃ.ən/"

Part Of Speech: noun


Definition: An increase in density; the act of compressing, or the state of being compressed; compaction.


Definition: The cycle of an internal combustion engine during which the fuel and air mixture is compressed.


Definition: The process by which data is compressed.


Definition: The electronic process by which any sound's gain is automatically controlled.


Definition: The deviation of a heavenly body from a spherical form.

icon arrow

ratio

Phonetic: "/ˈɹeɪ.ʃi.əʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A number representing a comparison between two named things.


Definition: The relative magnitudes of two quantities (usually expressed as a quotient).


Definition: Short for ratio decidendi.


Definition: The amount of comments to a post or other expression on social media relative to the number of likes.

icon arrow

ratio

Phonetic: "/ˈɹeɪ.ʃi.əʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (social media) To respond to a post or message on social media in a greater number than the number of likes the post receives.

Example: The schoolchildren ganged up to ratio the school catering over its shamefully undemocratic inclusion of vegetables in meals.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!