açıklar

Kullanım örnekleri

açıklar
gaps
icon arrow

gaps

Phonetic: "/ɡæps/"

Part Of Speech: noun


Definition: An opening in anything made by breaking or parting.

Example: He made a gap in the fence by kicking at a weak spot.


Definition: An opening allowing passage or entrance.

Example: We can slip through that gap between the buildings.


Definition: An opening that implies a breach or defect.

Example: There is a gap between the roof and the gutter.


Definition: A vacant space or time.

Example: I have a gap in my schedule next Tuesday.


Definition: A hiatus, a pause in something which is otherwise continuous.

Example: I'm taking a gap.


Definition: A vacancy, deficit, absence, or lack.

Example: Find words to fill the gaps in an incomplete sentence.


Definition: A mountain or hill pass.

Example: The exploring party went through the high gap in the mountains.


Definition: A sheltered area of coast between two cliffs (mostly restricted to place names).

Example: At Birling Gap we can stop and go have a picnic on the beach.


Definition: The regions between the outfielders.

Example: Jones doubled through the gap.


Definition: (for a medical or pharmacy item) The shortfall between the amount the medical insurer will pay to the service provider and the scheduled fee for the item.


Definition: (usually written as "the gap") The disparity between the indigenous and non-indigenous communities with regard to life expectancy, education, health, etc.


Definition: An unsequenced region in a sequence alignment.

icon arrow

gaps

Phonetic: "/ɡæps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To notch, as a sword or knife.


Definition: To make an opening in; to breach.


Definition: To check the size of a gap.

Example: I gapped all the spark plugs in my car, but then realized I had used the wrong manual and had made them too small.


Definition: To leave suddenly.

icon arrow

gaps

Phonetic: "/ɡæps/"

Part Of Speech: noun


Definition: An elected head of a gewog in Bhutan.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.